image
 • 2019
 • Gübrə səpən qoşqular
image
 • 2017
 • Traktorlar
image
 • 2019
 • Gübrə səpən qoşqular
image
 • 2019
 • Traktorlar
image
 • 2018
 • İnnovativ texnika və texnologiya
image
 • 2019
 • Dərman səpən
image
 • 2019
 • Biçim və yığım
image

171 375 AZN

Belarus 2103 YENİ

 • 2019
 • Traktorlar
image
 • 2019
 • İnnovativ texnika və texnologiya
image
 • 2019
 • Traktorlar
image

244 800 AZN

Belarus 3522 YENİ

 • 2019
 • Traktorlar
image
 • 2019
 • Torpaq hazırlama və becərmə
image
 • 2019
 • Torpaq hazırlama və becərmə
image
 • 2019
 • Qoşqu
image

280 000 AZN

Kirovets K 742 YENİ

 • 2019
 • Traktorlar
image
 • 2019
 • Torpaq hazırlama və becərmə
image
 • 2019
 • Digər
image
 • 2019
 • Dərman səpən
image
 • 2019
 • Səpmə və əkim
image
 • 2019
 • Torpaq hazırlama və becərmə
image

5 984 AZN

4500 MERDANE YENİ

 • 2019
 • Qoşqu
image
 • 2019
 • Qoşqu
image

6 600 AZN

Diskli mala YENİ

 • 2019
 • Torpaq hazırlama və becərmə
image
 • 2019
 • Qoşqu
image
 • 2019
 • Digər
image
 • 2019
 • Qoşqu
image
 • 2019
 • Gübrə səpən qoşqular
image
 • 2019
 • Qoşqu
image

34 000 AZN

YTO 804 LX YENİ

 • 2019
 • Traktorlar
image
 • 2019
 • Biçim və yığım
image
 • 2019
 • Torpaq hazırlama və becərmə
image
 • 2019
 • Traktorlar
image
 • 2019
 • Torpaq hazırlama və becərmə
image
 • 2019
 • Torpaq hazırlama və becərmə
image
 • 2019
 • Torpaq hazırlama və becərmə
image
 • 2019
 • Səpmə və əkim
image
 • 2019
 • Torpaq hazırlama və becərmə
image
 • 2019
 • Səpmə və əkim
image
 • 2019
 • Səpmə və əkim
image
 • 2019
 • Səpmə və əkim
image
 • 2019
 • Səpmə və əkim
image
 • 2019
 • Biçim və yığım
image
 • 2019
 • Səpmə və əkim
image
 • 2019
 • Biçim və yığım
image
 • 2019
 • İnnovativ texnika və texnologiya
image
 • 2019
 • İnnovativ texnika və texnologiya
image
 • 2019
 • İnnovativ texnika və texnologiya
image
 • 2019
 • İnnovativ texnika və texnologiya
image
 • 2019
 • Heyvandarlıq
image
 • 2019
 • İnnovativ texnika və texnologiya
image
 • 2019
 • Heyvandarlıq
image
 • 2019
 • Heyvandarlıq
image
 • 2019
 • Heyvandarlıq
image
 • 2019
 • Dərman səpən
image
 • 2019
 • Kotan
image
 • 2019
 • Kotan
image
 • 2019
 • Kotan
image
 • 2019
 • Səpmə və əkim
image
 • 2019
 • Yem
image
 • 2019
 • Səpmə və əkim
image
 • 2019
 • Digər
image
 • 2019
 • Biçim və yığım
image

40 000 AZN

Tumosan 9115 YENİ

 • 2019
 • Traktorlar
image

27 500 AZN

Tumosan 8195 YENİ

 • 2019
 • Traktorlar
image

27 000 AZN

Tumosan 8095 YENİ

 • 2019
 • Traktorlar
image
 • 2019
 • Biçim və yığım
image

7 300 AZN

Saman PATOSU YENİ

 • 2019
 • Biçim və yığım
image
 • 2016
 • Torpaq hazırlama və becərmə
image
 • 2017
 • Torpaq hazırlama və becərmə
image
 • 2017
 • Torpaq hazırlama və becərmə
image
 • 2017
 • Torpaq hazırlama və becərmə
image
 • 2017
 • Torpaq hazırlama və becərmə
image
 • 2019
 • Səpmə və əkim
image

76 400 AZN

Belarus 1523 YENİ

 • 2019
 • Traktorlar
image

104 500 AZN

Belarus 2022 YENİ

 • 2019
 • Traktorlar
image

48 300 AZN

Belarus 1025 YENİ

 • 2019
 • Traktorlar
image

71 200 AZN

Belarus 920 YENİ

 • 2019
 • Traktorlar
image

59 900 AZN

Belarus 1221 YENİ

 • 2019
 • Traktorlar
image

29 500 AZN

Belarus 320.4 YENİ

 • 2019
 • Traktorlar
image

45 200 AZN

Belarus 80X YENİ

 • 2019
 • Traktorlar
image
 • 2019
 • Səpmə və əkim
image

41 250 AZN

Belarus 892 YENİ

 • 2019
 • Traktorlar
image

39 800 AZN

Belarus 921.3 YENİ

 • 2019
 • Traktorlar
image

38 600 AZN

Belarus 82.1 YENİ

 • 2019
 • Traktorlar
image

37 620 AZN

Belarus 622 YENİ

 • 2019
 • Traktorlar
image
 • 2019
 • Traktorlar
image
 • 2019
 • Qoşqu
image

22 000 AZN

Belarus 421 YENİ

 • 2019
 • Traktorlar
image
 • 2019
 • Biçim və yığım
image
 • 2019
 • Biçim və yığım
image
 • 2019
 • İnnovativ texnika və texnologiya
image
 • 2019
 • Dərman səpən
image

24 900 AZN

DAVICULTOR YENİ

 • 2019
 • Biçim və yığım
image
 • 2019
 • İnnovativ texnika və texnologiya
image
 • 2019
 • İnnovativ texnika və texnologiya
image
 • 2019
 • İnnovativ texnika və texnologiya
image

1 100 AZN

KANAL ACAN YENİ

 • 2019
 • Kotan
image
 • 2019
 • Kotan
image
 • 2019
 • Kotan
image
 • 2019
 • Kotan
image
 • 2017
 • Səpmə və əkim
image
 • 2019
 • Qoşqu
image

34 000 AZN

YTO LX 804F YENİ

 • 2019
 • Traktorlar
image

41 250 AZN

Belarus 89.2 YENİ

 • 2018
 • Traktorlar
image
 • 2019
 • Biçim və yığım
image
 • 2019
 • Torpaq hazırlama və becərmə
image
 • 2019
 • Torpaq hazırlama və becərmə
image
 • 2019
 • İnnovativ texnika və texnologiya
image
 • 2019
 • İnnovativ texnika və texnologiya
image

53 000 AZN

Başak 2110 YENİ

 • 2018
 • Traktorlar
image

25 000 AZN

YTO 504 YENİ

 • 2018
 • Traktorlar
image
 • 2019
 • Biçim və yığım
image
 • 2019
 • Gübrə səpən qoşqular
image
 • 2019
 • Heyvandarlıq
image
 • 2019
 • Suvarma
image
 • 2019
 • İnnovativ texnika və texnologiya
image
 • 2019
 • İnnovativ texnika və texnologiya
image
 • 2018
 • Traktorlar
image
 • 2019
 • İnnovativ texnika və texnologiya
image
 • 2019
 • Biçim və yığım
image
 • 2019
 • Torpaq hazırlama və becərmə
image
 • 2019
 • Traktorlar
image
 • 2019
 • İnnovativ texnika və texnologiya
image
 • 2019
 • Qoşqu
image
 • 2018
 • İnnovativ texnika və texnologiya
image
 • 2019
 • İnnovativ texnika və texnologiya
image
 • 2019
 • İnnovativ texnika və texnologiya
image
 • 2019
 • İnnovativ texnika və texnologiya
image
 • 2019
 • İnnovativ texnika və texnologiya
image

117 363 AZN

POTTİNGER YENİ

 • 2019
 • Biçim və yığım
image
 • 2019
 • Biçim və yığım
image
 • 2019
 • Səpmə və əkim
image
 • 2019
 • Biçim və yığım
image
 • 2019
 • Səpmə və əkim
image
 • 2019
 • Biçim və yığım
image
 • 2018
 • Biçim və yığım
image
 • 2019
 • Biçim və yığım
image
 • 2019
 • Traktorlar
image
 • 2017
 • Traktorlar
image
 • 2019
 • Traktorlar
image
 • 2019
 • Traktorlar
image
 • 2019
 • Torpaq hazırlama və becərmə
image
 • 2019
 • Biçim və yığım
image
 • 2019
 • Biçim və yığım
image
 • 2019
 • Torpaq hazırlama və becərmə
image
 • 2019
 • Yanacaq daşıyan
image

49 500 AZN

Qoşqu 25 ton YENİ

 • 2019
 • Qoşqu
image
 • 2019
 • İnnovativ texnika və texnologiya
image
 • 2019
 • Səpmə və əkim
image
 • 2017
 • Gübrə səpən qoşqular
image
 • 2019
 • Səpmə və əkim
image
 • 2019
 • Biçim və yığım
image
 • 2019
 • Su Çəni
image
 • 2019
 • Səpmə və əkim
image
 • 2019
 • Torpaq hazırlama və becərmə
image
 • 2019
 • Kotan
image
 • 2019
 • Biçim və yığım
image
 • 2019
 • İnnovativ texnika və texnologiya
image
 • 2019
 • Səpmə və əkim
image
 • 2019
 • Biçim və yığım
image
 • 2019
 • Səpmə və əkim
image

44 900 AZN

Traktor YENİ

 • 2019
 • Traktorlar
image
 • 2019
 • Torpaq hazırlama və becərmə
image
 • 2018
 • Gübrə səpən qoşqular
image
 • 2019
 • Torpaq hazırlama və becərmə
image
 • 2019
 • Torpaq hazırlama və becərmə
image
 • 2019
 • Biçim və yığım
image
 • 2019
 • Biçim və yığım
image
 • 2019
 • Biçim və yığım
image
 • 2019
 • Traktorlar
image

54 200 AZN

SOLİS N90 YENİ

 • 2019
 • Traktorlar
image
 • 2019
 • Traktorlar
image

49 400 AZN

SOLİS N75 YENİ

 • 2019
 • Traktorlar
image

45 900 AZN

SOLIS 90 YENİ

 • 2019
 • Traktorlar
image
 • 2019
 • Traktorlar
image
 • 2019
 • Səpmə və əkim
image
 • 2019
 • Səpmə və əkim
image
 • 2019
 • Biçim və yığım
image
 • 2019
 • Dərman səpən
image
 • 2019
 • Səpmə və əkim
image
 • 2019
 • Biçim və yığım
image
 • 2019
 • Biçim və yığım
image
 • 2017
 • İnnovativ texnika və texnologiya
image
 • 2019
 • Biçim və yığım
image
 • 2017
 • Torpaq hazırlama və becərmə
image
 • 2019
 • Səpmə və əkim
image
 • 2019
 • Biçim və yığım
image
 • 2018
 • Dərman səpən
image
 • 2019
 • Səpmə və əkim
image
 • 2019
 • Biçim və yığım
image
 • 2019
 • Gübrə səpən qoşqular
image
 • 2019
 • Səpmə və əkim
image
 • 2018
 • Biçim və yığım
image
 • 2016
 • İlkin emal
image
 • 2017
 • Biçim və yığım
image
 • 2018
 • Heyvandarlıq
image
 • 2012
 • Heyvandarlıq
image
 • 2012
 • Biçim və yığım
image
 • 2018
 • Traktorlar
image
 • 2018
 • Traktorlar
image
 • 2018
 • Traktorlar
image
 • 2018
 • Traktorlar
image
 • 2018
 • Traktorlar
image
 • 2017
 • Traktorlar
image
 • 2019
 • Biçim və yığım
image
 • 2019
 • Biçim və yığım
image
 • 2019
 • Traktorlar
image
 • 2018
 • Səpmə və əkim
image
 • 2017
 • Torpaq hazırlama və becərmə
image
 • 2019
 • Səpmə və əkim
image
 • 2017
 • Traktorlar
image
 • 2018
 • İnnovativ texnika və texnologiya
image
 • 2017
 • Biçim və yığım
image
 • 2018
 • Suvarma
image
 • 2018
 • Yanacaq daşıyan
image
 • 2019
 • Torpaq hazırlama və becərmə
image

4 285 AZN

Kotan SP 145 YENİ

 • 2018
 • Kotan
image
 • 2019
 • Torpaq hazırlama və becərmə
image
 • 2019
 • Səpmə və əkim
image
 • 2018
 • Kotan
image
 • 2018
 • Biçim və yığım
image
 • 2018
 • Səpmə və əkim
image
 • 2017
 • Kotan
image

4 200 AZN

Kotan SP144 YENİ

 • 2018
 • Kotan
image
 • 2017
 • Traktorlar
image
 • 2018
 • Traktorlar
image
 • 2019
 • Biçim və yığım
image
 • 2019
 • Biçim və yığım
image
 • 2019
 • Biçim və yığım

Partnyorlar